Akademický slovník současné češtiny

Úvod Autoři Předmluva Zásady zpracování Zkratky a značky Rychlé vyhledávání Pokročilé vyhledávání Kontakty
Hledej ve slovníku
 A
 
Úvod

Slovník prezentovaný na těchto stránkách je kolektivním dílem pracovníků oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Slovník, který vzniká od r. 2012, navazuje na dlouholetou tradici tvorby všeobecných výkladových slovníků v Ústavu pro jazyk český. Je od počátku vytvářen a zpracováván prostřednictvím specializovaného lexikografického softwaru pro tvorbu slovníku (DWS Alexis).

Slovníková hesla budou uveřejňována postupně po abecedních úsecích. Nyní uveřejňujeme pracovní verzi hesel písmene A (před recenzním řízením).

Webová aplikace je optimalizována pro prohlížeče Firefox 34, Internet Explorer 11, Google Chrome 39 a všechny následující verze.

Webová aplikace vznikla v rámci grantového projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny (DF13P01OVV011).

Jako referenční textový zdroj využíváme databázi společnosti NEWTON Media, a. s.

Slovníky