Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

SOUSLOVÍ A FRAZÉMY

Vybrat/zrušit všechny položky
Sousloví a složené výrazy
Frazémy

PŘÍSLOVÍ A PRANOSTIKY

Vybrat/zrušit všechny položky
Přísloví
Pranostiky

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.) a podstatná jména užívaná jen v množném čísle (jen mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální vyšší
kolokviální
expresivní
hanlivé
ironické
knižní
zastaralé
odborné
nářeční, regionální
historické
v komunikaci s dětmi
mazlivé
profesní mluva, slang
vulgární
zjemnělé
žertovné, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinství
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

Autoři


Původní webová aplikace vznikla v rámci grantového projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR – Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny (DF13P01OVV011). Její nová verze je rozvíjena a financována z institucionálních prostředků Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Autoři slovníku
V současnosti
PhDr. Jana Bílková, Ph.D.
Mgr. Karolína Cinkrautová, Ph.D.
Mgr. Edita Čonosová
Mgr. Jana Georgievová
Mgr. Anna Christou, Ph.D.
PhDr. Marta Koutová, Ph.D.
Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
Mgr. Michaela Lišková, Ph.D.
Mgr. Sylva Nzimba
Mgr. Barbora Procházková
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Jakub Sláma
Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
Mgr. Karla Tvrdá, Ph.D.
Mgr. Veronika Vodrážková
doc. PhDr. PaedDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
Mgr. Lucie Zelená
V minulosti též
Mgr. Eva Beková
Mgr. Alena Čermáková
Mgr. Zuzana Děngeová
PhDr. Věra Dvořáčková, Ph.D.
Mgr. Lukáš Felbr
Mgr. Hana Herrmannová
Mgr. Martina Holcová
Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
PhDr. Pavla Kochová
Mgr. Magdalena Kroupová, Ph.D.
Mgr. Lucie Machálková
Mgr. Vít Michalec
PhDr. Hana Mžourková, Ph.D.
Mgr. Renáta Neprašová
Mgr. Jana Nová, Ph.D.
Mgr. Zdeňka Opavská
Mgr. Helena Pernicová
Mgr. Jindra Světlá, Ph.D.
Mgr. Jana Špirudová
Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D.
PhDr. Vojtěch Veselý, Ph.D.
Lingvistická spolupráce
doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
PhDr. Anna Černá
Mgr. Hana Goláňová, Ph.D.
Mgr. BcA. Haštal Hapka
Mgr. Lucie Jílková, Ph.D.
PhDr. Zina Komárková
Bc. Tadeáš Krch
PhDr. Olga Martincová, CSc.
PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D.
PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D.
PhDr. Veronika Štěpánová, Ph.D.
Mgr. Luboš Veselý, Ph.D.
Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D.
Hlavní redakce
Hesla s náslovím a- (2017)
PhDr. Pavla Kochová
Mgr. Zdeňka Opavská
Hesla s náslovím b- (2019)
Mgr. Michaela Lišková, Ph.D.
Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
Mgr. Magdalena Kroupová, Ph.D.
Hesla s náslovím c- a č- (2020)
Mgr. Michaela Lišková, Ph.D.
Mgr. Barbora Procházková
Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
Hesla s náslovím d- a ď- (2022)
Mgr. Michaela Lišková, Ph.D.
Mgr. Barbora Procházková
Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
Hesla s náslovím e- (2022)
PhDr. Marta Koutová, Ph.D.
Mgr. Sylva Nzimba
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
Hesla s náslovím f- (2023)
PhDr. Jana Bílková, Ph.D.
PhDr. Marta Koutová, Ph.D.
Mgr. Barbora Procházková
Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
Hesla s náslovím g- (2023)
Mgr. Michaela Lišková, Ph.D.
Mgr. Sylva Nzimba
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
Hesla s náslovím h- (2024)
Mgr. Anna Christou, Ph.D.
PhDr. Marta Koutová, Ph.D.
Mgr. Barbora Procházková
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D
Hesla s náslovím ch- (2024)
PhDr. Jana Bílková, Ph.D.
Mgr. Michaela Lišková, Ph.D.
Hesla s náslovím i- a j- (2024)
PhDr. Marta Koutová, Ph.D.
Mgr. Michaela Lišková, Ph.D.
Mgr. Barbora Procházková
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D
Koncepční redakce
Původní koncepce
Kapitoly z koncepce ASSČ
Redakce modifikované koncepce
Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
Mgr. Michaela Lišková, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
Mgr. Martin Šemelík, Ph.D. et al.
Webová aplikace pro elektronickou verzi slovníku
Ing. Kamil Barbierik
Ing. Martin Bodlák
Mgr. Alena Čermáková
Mgr. Zuzana Děngeová
Ing. Lukáš Janda
Ing. Vladimír Jarý, Ph.D.
PhDr. Pavla Kochová
Mgr. Magdalena Kroupová, Ph.D.
Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
Ing. Tomáš Liška, Ph.D.
Mgr. Michaela Lišková, Ph.D.
Mgr. Vít Michalec
Mgr. Jana Nová, Ph.D.
Ing. Josef Nový, Ph.D.
Mgr. Zdeňka Opavská
Mgr. Helena Pernicová
Mgr. Barbora Procházková
Mgr. Jindra Světlá, Ph.D.
Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
Mgr. Veronika Vodrážková
Odborní konzultanti
Ing. Martin Adamovský
RNDr. Pavel Ambrož, CSc.
Mgr. Dana Andelová
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
Ing. Marek Batelka
Ing. Václav Bažant, Ph.D.
JUDr. Ing. František Beneš, CSc.
Ing. Martin Butor
Bc. Jaroslava Citová, DiS.
doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
PhDr. Barbora Černá Dvořáková, MBA
MgA. Kateřina Černíčková, Ph.D.
RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.
prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., dr. h. c.
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Mgr. Daniel Dvořák
RNDr. Boris Ekrt, Ph.D.
Ing. Eva Endrizalová, Ph.D.
Petr Háječek
prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D.
Mgr. Iva Hejlíčková
RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
RNDr. Tomáš Holec
RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D.
Lumír Honzík
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Mgr. Martin Hošna
Ing. Radomil Hradil
doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
Mgr. Věra Hroudová
RNDr. Vít Jelínek, Ph.D.
Bc. Petr Kalouda
Mgr. Vojtěch Kessler, Ph.D.
Alena Kimlová
Mgr. Věra Knappová, Ph.D.
Mgr. Martin Knížek, Ph.D.
PhDr. Robert Kolár, Ph.D.
Anna Konopásková
doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
Ing. Michal Kovařík
Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Jan Kybic
MUDr. Ľubica Langrová
Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Otto Mach
Zuzana Maršíčková
RNDr. Jiří Martínek, Ph.D.
Mgr. et. Mgr. Ondřej Mrázek
doc. Damián Němec, dr
prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.
Mgr. Bc. Petra Pimková
Ing. Zdeněk Pliška
Pavel Pohlreich
doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.
Michal Prokisch
Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Ing. Ondřej Repík
MgA. Kamila Rokytová
Mgr. et Mgr. Martin Rudovský
prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc.
Ing. Jiří Skála, Ph.D.
Mgr. Markéta Skotáková
Mgr. Jitka Stančíková, Ph.D.
Ing. Martin Šauer, Ph.D.
Ing. František Ševčík
RNDr. Jan Šílený, CSc.
MVDr. Vlastimil Šimek
PhDr. Iva Šolcová, Ph.D.
Mgr. Emilie Těšínská
doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
PhDr. Lenka Uličná, Ph.D.
Mgr. Hana Vališová
Ing. Petr Valouch, Ph.D.
RNDr. Zbyněk Večeřa, CSc.
prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.
Ing. Jan Vlček, Ph.D.
Mgr. Jindřich Vodrážka
PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Mgr. Lukáš Zahradníček, F.G.G.
RNDr. Petr Zacharov, Ph.D.