Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální vyšší
kolokviální
expresivní
hanlivé
ironické
knižní
zastaralé
odborné
nářeční, regionální
historické
v komunikaci s dětmi
mazlivé
profesní mluva, slang
vulgární
zjemnělé
žertovné, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinstvtí
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

štít
[šťiːt]
(2. j. -tu, 6. j. -tě, -tu)
podstatné jméno rodu mužského neživotného
1.
deska tvořící součást výzbroje, držená v ruce a sloužící k ochraně těla:

policejní / vojenský / bojový štít
středověký rytíř s kovovým štítem a brněním
Policisté byli vyzbrojeni štíty z plexiskla.
přen. štít víry

2.
předmět tvarem a účelem připomínající štít 1 • ochrana před nežádoucími vlivy z vnějšího prostředí vůbec:

obličejový štít
tepelný štít raketoplánu
Lékař má mít po celou dobu výkonu ochranný štít, nebo alespoň brýle a roušku.
Ozon tvoří ochranný štít Země před ultrafialovým zářením.

protiraketový štít
obranný systém zneškodňující dělostřelecké, balistické aj. rakety, využívající k tomu radary, lasery, protiraketové střely ap.
syn. protiraketový deštník

3.
zdobená deska umístěná obvykle nad vchodem do obchodu, restaurace aj. podniku poskytujícího služby zákazníkům, sloužící k reklamním účelům syn. tabule:

vývěsní štít
hospoda se zeleným firemním štítem
Nad vchodem krejčovství visí dřevěný štít se jménem majitele.

4. architektura
vrchní část průčelí domu, zprav. trojúhelníkového tvaru, uzavírající prostor krytý střechou:

zděný štít kostela
dřevěný štít chalupy
lomenice
budova se zdobeným trojúhelníkovým štítem
Náměstí je lemováno měšťanskými domy s renesančními a barokními štíty.
Vítr strhl štít střechy.

5. heraldika
základní povinná část erbu s vyobrazením symbolů šlechtického rodu, územní jednotky (města, státu):

štít šlechtického rodu
Ve znaku města Opočno se dodnes udrželo zlaté slunce v modrém štítu.
Malý státní znak tvoří červený štít.
Kulatá pečeť nesla vyobrazení heraldického štítu s figurami kola a krojidla.

6. geografie
vrcholová část hory tvořená strmými skalními stěnami syn. vrchol:

vysoký skalní štít
horské štíty
Jezero je vklíněné mezi štíty velehor.
Alpské štíty byly pokryté sněhem.


přístrojový štít motorismus
panel s různými ukazateli (např. tachometrem, otáčkoměrem) umístěný na palubní desce motorového vozidla
syn. přístrojový panel

razicí štít stavebnictví
stroj sloužící k ražení tunelů kruhového průřezu v různých druzích zeminy


vrátit se (odněkud) se štítem
vrátit se, přijet (odněkud) s úspěchem, jako vítěz

živý štít
osoba sloužící někomu nebo k něčemu (z donucení nebo dobrovolně) jako ochranná bariéra před útokem


Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)