Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální vyšší
kolokviální
expresivní
hanlivé
ironické
knižní
zastaralé
odborné
nářeční, regionální
historické
v komunikaci s dětmi
mazlivé
profesní mluva, slang
vulgární
zjemnělé
žertovné, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinstvtí
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

maska
[maska]
(2. j. masky, 2. mn. masek)
podstatné jméno rodu ženského
1.
prostředek zakrývající tvář nebo její část umožňující nositeli vystupovat v jiné podobě nebo skrývat vlastní totožnost, popř. sloužící jako dekorace:

maska čerta / Mikuláše
nasadit si karnevalovou masku
Na obličeji měl zvířecí masku.
Děti se přestrojily do strašidelných masek.
Neznámý ozbrojený lupič v masce přepadl poštu.
přen. Jeho obličej, to byla maska utrpení a šílenství.

2.
osoba přestrojená za někoho nebo něco jiného, zprav. v kostýmu a s maskou 1:

průvod masek
Masopustní rej masek se o víkendu vydá na Jihlavsku do ulic hned v několika obcích.

Pestrá směsice masek se vydala na svoji pouť vesnicí.

3.
pomůcka k ochraně obličeje, očí, dýchacích cest ap. při práci ve škodlivém prostředí, při sportu aj.:

plynová maska
brankářská / potápěčská maska
používat ochrannou masku
Když budete řezat dřevotřísku nebo překližku, je dobré mít respirátor či raději masku s jemným prachovým filtrem.

kyslíková maska
maska, která nositeli dodává koncentrovaný kyslík a umožňuje nebo usnadňuje dýchání

4.
souhrn vnějších projevů charakteru, duševního stavu ap., často předstíraných:

Pod jeho maskou suchara se skrývá hravá a milující bytost.
Jeho legrácky a smích jsou jen maska, ve skutečnosti je uzavřený a často smutný.
Bojím se návratu fašistů v maskách demokratů.

5.
kosmetický přípravek nebo podomácku připravená směs různých přísad vyživující nebo čistící pleť nebo vlasy:

pleťová maska
regenerační / hydratační / vyživující / čisticí maska
maska na vlasy
Na zklidnění pokožky můžeme nanést masku z jogurtu a medu.
Po odstranění gelové nebo slupovací masky pleť vždy namažte nočním hydratačním krémem.

6.
přední část stroje, přístroje s ochrannou aj. funkcí:

maska chladiče
fotoaparát s maskou
autorádio s odnímatelnou čelní maskou
Černobílé obrazovky používají jediný paprsek, barevné tři paprsky se stínící maskou.
Nová přední maska zvyšuje dynamiku vozu.


posmrtná maska
sádrový, voskový aj. odlitek tváře zemřelého


nasadit (si) masku (někoho / něčeho)
začít se přetvařovat a skrývat své duševní rozpoložení, své pravé úmysly ap.

strhnout / sundat (někomu) masku (někoho / něčeho)
přimět někoho k tomu, aby se přestal přetvařovat a dal najevo své pravé úmysly, ukázal svou pravou povahu ap.

sundat (si) / strhnout (si) / odhodit / sejmout (si) masku (někoho / něčeho)
přestat se přetvařovat a dát najevo své pravé úmysly, ukázat svou pravou povahu ap.


Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)