Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální vyšší
kolokviální
expresivní
hanlivé
ironické
knižní
zastaralé
odborné
nářeční, regionální
historické
v komunikaci s dětmi
mazlivé
profesní mluva, slang
vulgární
zjemnělé
žertovné, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinstvtí
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

zdraví
[zdraviː]
(2. j. )
podstatné jméno rodu středního
1.
celkový stav organismu bez příznaků poškození orgánů nebo poruchy jejich funkce:

duševní / tělesné / fyzické zdraví
péče o zdraví
upevňování / utužování zdraví cvičením
mít zničené / poškozené zdraví
Zdraví své i mnoha ostatních můžeme ohrozit, když příznaky lehčího onemocnění podceňujeme a chodíme do práce.

ublížení na zdraví právo újma na zdraví právo
stav porušení normálních tělesných nebo duševních funkcí, který znesnadňuje obvyklý způsob života poškozeného

veřejné zdraví
úroveň zdraví obyvatel určitého území a snaha o jeho zlepšování prostřednictvím organizovaných rozhodnutí společenských institucí

2.
subjektivně pociťovaný stav tělesné a duševní pohody:

pocit energie a zdraví
dožít se ve zdraví stovky
Pro zdraví a radost ze života je důležité převzít zodpovědnost za sebe sama do svých rukou.
Na zdraví!
zdvořilostní obrat při přípitku nebo jako reakce na něčí kýchnutí

3.
(celkový) dobrý stav fungování nějakého celku nebo systému, prosperita:

finanční zdraví firmy
Česká národní banka je odpovědná za zdraví bankovního sektoru.
Spotřebitelská důvěra do značné míry ovlivňuje zdraví ekonomiky.
O zdraví veřejných financí vypovídá výše veřejného dluhu v poměru k HDP.


areál zdraví
veřejně přístupná část lesa nebo parku s komplexem sportovních zařízení určená pro pohybovou aktivitu a zvyšování tělesné zdatnosti

→ doklady v korpusu

čistota (je) půl zdraví
(přísloví) udržování čistoty pomáhá předcházet nemocem

mít pevné / železné zdraví
být stále zdravý a nepodléhat (tak často) nemocem

nechat někde (své) zdraví
vážně a trvale si při nějaké činnosti poškodit zdraví

podlomené zdraví
špatný zdravotní stav zprav. narušený nevhodnou životosprávou, rizikovým povoláním ap.

(přímo) kypět / překypovat zdravím
vypadat velmi zdravě, působit svěžím dojmem

těšit se (dobrému / pevnému / výbornému) zdraví
být zcela zdravý, nemít žádné zdravotní potíže

užít si něco / něčeho ve zdraví
využít, vychutnat si něco v plné síle, pohodě a kondici

veselá mysl (je) půl zdraví
(přísloví) dobrá nálada, pozitivní myšlení ap. příznivě ovlivňuje zdravotní stav člověka

vrátit / navrátit někomu / něčemu zdraví
uzdravit, vyléčit někoho, něco


Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)