Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální směřující k bezpříznakovému užívání
kolokviální
expresivní
hanlivý
ironický
knižní
zastaralý
odborný
nářeční, regionální
historický
básnický
dětský
mazlivý
profesionalismy a slangy
publicistický
sarkastický
vulgární, zhrubělý
zjemnělý
žertovný, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinstvtí
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

zelený
[zeleniː]
(2. st. -nější)
přídavné jméno
1.
mající barvu čerstvé trávy, jehličí ap.:

tmavě / světle zelené oči
sytě zelené listy
natřít plot zelenou barvou
být zelený závistí / strachem 
bledý, zsinalý
Dobře pohnojená tráva je hustší, zelenější a odolnější vůči chorobám.
bot. muchomůrka zelená Amanita phalloides
biol. skokan zelený Pelophylax esculentus

zelená karta
1. mezinárodní osvědčení o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

2. (v některých zemích) povolení k dlouhodobému pobytu cizinců

zelená káva
nepražená zrna kávy • nápoj z nich připravený

zelená vlna
synchronizované světelné signály na semaforech umožňující přejíždění křižovatek bez zastavení (na zelenou)

zelená značka
symbol v podobě tří vodorovných pruhů (bílá – zelená – bílá) značící turistické cesty • takto značená trasa

zelené barety
příslušníci speciální americké vojenské jednotky pro podpůrné akce mimo území Spojených států amerických, nosící zelené barety jako součást uniformy • tato vojenská jednotka

zelený čaj
1. čajové lístky, které před usušením neprocházejí oxidací a zachovávají si tak zelenou barvu

2. nápoj připravený z těchto lístků

(zelený) hrášek
nezralá zelená semena hrachu 1 (rostliny) používaná jako zelenina:

mražený / sterilovaný hrášek
vařit / dusit hrášek
hrášek s mrkví
přidat do polévky hrášek

zelený ječmen
prášek z mladých výhonků ječmene, z nějž se připravuje nápoj s předpokládanými příznivými účinky na zdraví • tento nápoj

zelený pepř
rychle usušený nedozrálý plod, plody (bobule) pepřovníku černého používané jako koření

zelený zákal medicína
onemocnění projevující se poškozením zrakového nervu a následnými poruchami až ztrátou zraku, obvykle způsobené zvýšeným nitroočním tlakem
syn. glaukom

2.
pokrytý trávou, keři, stromy ap.:

zelený most ekodukt
Obec musí zajistit údržbu zelených ploch.

zelená hranice
úsek státní hranice mimo hraniční přechod, procházející přírodním neobydleným prostředím

3.
vztahující se k ochraně životního prostředí, obnovitelným zdrojům energie ap. syn. ekologický:

zelená politika
zelený aktivista
zelenější alternativy fosilních paliv

zelená energie
elektřina vyrobená výhradně z obnovitelných zdrojů energie (vody, biomasy, větru, slunce ap.)

zelený terorista hanlivé
osoba, která se v zájmu ochrany životního prostředí dopouští násilí, trestného činu ap.
syn. ekoterorista


zelené hnojení
rychle rostoucí rostliny pěstované s cílem je následně zaorat, zarýt do půdy pro zlepšení půdních vlastností (např. bob, jetel, slunečnice) • hnojení zarytím těchto rostlin zazelena

Zelená hora
hora v Česku s poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého, památkou UNESCO (kraj Vysočina)

Zelený čtvrtek
čtvrtek před Velikonoční nedělí, pátý den předvelikonočního, pašijového týdne

Český název tohoto dne má původ v překladu německého názvu Gründonnerstag (Zelený čtvrtek), který pravděpodobně vznikl záměnou hlásek ve výrazu Greindonnerstag (Lkavý čtvrtek).

(být) zelený jak(o) brčál
(být) výrazně zelený:

trávník zelený jako brčál
Voda byla zelená jak brčál.

rozhodovat / rozhodnout (o něčem) od zeleného stolu rozhodovat / rozhodnout (o něčem) u zeleného stolu
1. rozhodovat, rozhodnout bez skutečné znalosti konkrétní situace, praxe

2. (ve sportu) rozhodovat, rozhodnout o výsledku sportovní soutěže, která nemohla být dokončena nebo během ní došlo k vážnému porušení pravidel

[stavět / postavit ap.] něco na zelené louce / na zeleném drnu
1. stavět, postavit novou budovu, město ap. na novém (dosud neosídleném) místě

2. budovat, vybudovat něco zcela od začátku, bez možnosti navázat na předchozí stav

věčně zelený
(o populárních písních, tématech ap.) stále oblíbený a vracející se, opakující se

zelená vdova
finančně zajištěná manželka pracovně vytíženého muže, která se stará o domácnost a často se cítí osamělá

zelené zlato
rostlina nebo rostlinný výrobek mající vysokou hodnotu na trhu, např. chmel

zelený mozek hanlivé
voják

nazeleno, na zeleno
dozelena, do zelena


Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)